Duchowa7

Tradycja odwiedzania Siedmiu Kościołów znana była już w średniowieczu w Rzymie. W XVI w. forma takiego pielgrzymowania odrodziła się w Wiecznym Mieście za sprawą św. Filipa Nereusza. Praktykowali ją kolejni święci, jak choćby założyciel pijarów, św. Józef Kalasancjusz. Pragniemy ją zaproponować mieszkańcom, pielgrzymom i turystom Krakowa.

open
SDK32

open
sdk31

open
sdk31standalone

A very interesting project.

open
android292

A very interesting project.

open
with-expokit

This project is really great.

open
sdk31eject

A very interesting project.

open
sdk31ejectBundle

A very interesting project.

open
playground

A very interesting project.

open
abi24

This project is really great.

open
kprlite

This project is really great.

open
offline-assets

This project is really great.

open
CaptureGram

Impress your friends at parties showing how easy and simple it is to write an Instagram copy in Expo

open
Atlas

Atlas or… Atlas?

open