Niệm Phật

www.niemphat.vn @niem_phatvn
Bio

https://www.niemphat.vn là pháp tu dựa vào tự lực cùng tha lực. Tự lực là tâm lực của chính mình nhất tâm niệm Phật. Tha lực là những nguyện lực của 48 đại nguyện Phật A Di Ðà

You currently have no published or public projects.

Want to learn how to build with Expo?
Learn how to get started.