Cty Bắc Trường Sơn

sanxuatbaobicarton.com/ @baobicartonbts
Bio

Công ty Bắc Trường Sơn chuyên sản xuất bao bì carton phục vụ đóng gói, vận chuyển hàng hóa.Liên Hê : website: https://sanxuatbaobicarton.com/ ,SDT: 0918.136.768,Email : bactruongson@gmail.com, Địa Chỉ : KCN Lai Cách - TT Lai Cách - Cẩm Giàng - Hải Dương

You currently have no published or public projects.

Want to learn how to build with Expo?
Learn how to get started.